Werkgroep Vieren
De nieuwe werkgroep vieren kon niet wachten tot we weer ”live” bijeen konden komen en heeft via TEAMS een eerste kennismakings- afstemmingsoverleg gevoerd.
Iedere deelnemer vertelde in de kennismakingsronde wat hem/haar het meest aanspreekt in een kerkdienst. Vervolgens hebben we het belang van de eredienst en het verhaal dat ons drijft gedeeld. De eredienst is het hart van de kerk, een plek van inspiratie en ontmoeting, het verhaal van God met mensen.
Daarna is er vanuit het gemaakte beleid gedeeld hoe de structuur in de diensten er in onze nieuwe gemeente georganiseerd gaat worden.
Er zijn straks in onze gemeente 4 diensten met ieder een eigen karakter. Deze diensten zijn als volgt:
1. 9.30 uur een gezinsdienst locatie Oase
2. 10.00 uur gezinsdienst locatie Zuiderkerk
3. 11.30 uur experimentele viering locatie Oase
4. 11.00 uur Grote kerk viering met eigen karakter.
Voor iedere viering komt een eigen voorbereidingsgroep, een taakgroep die samenwerkt aan de diensten. Mocht u dit lezende, meer informatie hierover willen of mee willen denken, dan kunt u contact opnemen met Tjitske de Jager, T: (0512) 77 74 15.

Doorkijkje van de Werkgroep Vieren
Daar was hij dan, het geboortekaartje van de Protestantse Gemeente Drachten met de vermelding dat deze op 29 november, eerste advents zondag, het levenslicht zal zien. Aangezien de datum van 29 november al is gepasseerd kunnen we stellen dat de 4 wijkkerkenraden zijn verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor één nieuwe kerkenraad. Bestuurlijk zal er veel gaan veranderen. Sommige zaken blijven redelijk intact en voor andere zaken zal de verandering wat groter zijn.
Vanuit de tijdelijke Werkgroep Vieren hebben we de behoefte om te laten weten wat de nieuwe situatie omtrent de eredienst zal zijn. Voorheen werd dat vaak betiteld als de commissie eredienst maar met ingang van de nieuwe organisatie wordt dat nu Vieren genoemd.
Eén van de pijnpunten in dit hele proces is de sluiting van 2 kerkgebouwen. De kerkgebouwen die nog over zijn worden vierplekken genoemd en staan in een deelgebied maar faciliteren een PG Drachten brede invulling.
Onder de nieuwe centrale Werkgroep Vieren vallen vier taakgroepen. Voor elke vierplek één. Op dit moment is het gebouw Oase vierplek 1, de Zuiderkerk vierplek 2 en vierplek 3 is in basis De Oase maar kan in de praktijk variabel zijn. De Grote Kerk vormt vierplek 4.
De vier taakgroepen hebben regulier overleg met de Werkgroep Vieren en de Werkgroep Vieren neemt op haar beurt zitting in de nieuwe kerkenraad.
De diensten in de vierplekken 1 en 2 zijn meer de reguliere diensten zoals we dat voor corona gewend waren en de diensten in vierplek 3 kunnen worden gevormd door bv Oase Anders, een Geestdrift of een bijzondere- of thema dienst. De locatie van vierplek 3 kan variabel zijn vandaar dat we deze ook wel regenboogdienst noemen. De diensten in de vierplek 4 (Grote Kerk) blijven qua structuur ongewijzigd.
Binnenkort, na de jaarwisseling, gaat de tijdelijke Werkgroep Vieren een workshop organiseren waar de leden van de diverse taakgroepen en de centrale Werkgroep Vieren worden meegenomen in wat wij als tijdelijke werkgroep allemaal hebben bekokstoofd. Vanaf dat moment zullen dan ook de vier taakgroepen alsmede de centrale Werkgroep Vieren het stokje over moeten nemen om praktische invulling te geven aan de ideeën die de tijdelijke Werkgroep Vieren ter voorbereiding heeft uitgewerkt.
Zijn we er dan? Wij als werkgroep denken dat het wel tot een jaar kan duren voordat alles een beetje als een geoliede machine gaat draaien. Maar met een beetje begrip voor elkaar en de nodige flexibiliteit moet het gaan lukken toch? Daarnaast mogen we ons gesteund weten door onze Heer, we hoeven het niet alleen te doen.
We hopen dat met dit schrijven de opzet en werkwijze van de Werkgroep Vieren met de onderliggende taakgroepen iets duidelijker is geworden.
Met een hartelijke groet,
Tijdelijke Werkgroep Vieren.

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com